Συνεργασίες

Η επιχείρησή μας "Καρυοφυλάκης Ιωάννης και ΣΙΑ Ο.Ε." διατηρεί συνεργασίες με τις εταιρείες:

  • Τιτάν
  • Pyramis
  • Κοθάλη
  • Συρματουργία Έβρου
  • Χαλυβουργία Ελλάδος